Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek Ds 2012:21

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

21 september 2012


Länk till remiss

Remiss: Ds 2012:21