Nutritionsterminologi

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

6 september 2019


Länk till remiss

Remiss

Kontaktperson