Nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar till Socialpedagog. Dnr.MYH 2015/1787

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH


Svar senast

29 april 2016


Länk till remiss

Remiss socialpedagog MYH 2015-1787.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail