Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre SOU 2017:21

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Dnr: S2017/02040/FST

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

29 september 2017


Länk till remiss

Vårdföretagarnas Remissvar SOU 2017 21 Nationell kvalitetsplan S2017 02040 FST.pdf

Kontaktperson

Sabina Joyau

Näringspolitisk expert, Äldreomsorg. tf näringspolitisk chef
+46 8 762 68 84
+46 72 541 6884
Skicka ett mail