Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre SOU 2017:21

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Dnr: S2017/02040/FST

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

29 september 2017


Länk till remiss

Vårdföretagarnas Remissvar SOU 2017 21 Nationell kvalitetsplan S2017 02040 FST.pdf