Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Ds 2017:39

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr: S2017/04697/FS

Detta ärende

Status


Svar senast

29 november 2017


Länk till remiss

Kontaktperson