Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra

Vårdföretagarna har besvarat remissen

Detta ärende

Status


Länk till remiss

Kvalificerad välfärdsbrottslighet.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail