Kunskapsbaserad och jämlik vård

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr: S2017/03403/FS

Detta ärende

Status


Svar senast

20 oktober 2017


Länk till remiss

Kontaktperson