Intyg för praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor utbildade utanför EU och ESS

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr 10.2-2685/2017.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

22 februari 2017


Länk till remiss

Dnr_10.2-2685_2017.pdf

Kontaktperson