Intyg för praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr: 3.6-6007/2017.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

13 mars 2017


Länk till remiss

Remiss 3_6_6007_2017.pdf

Kontaktperson