Intyg för praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter utbildade utanför EU och ESS

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr 10.2-2685/2017.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

3 april 2017


Länk till remiss

Dnr_10_2_7729_2017.pdf

Kontaktperson