Hoppa till innehåll

Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst.Ds 2012:20

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
21 augusti 2012

Remiss: Ds 2012:20