Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten SOU 2010:45

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

1 mars 2012


Länk till remiss

SOU 2010:45