God och nära vård SOU 2020:19

Vårdföretagarna har besvarat remissen
Diarienummer: S2020/02841/FS. Vårdföretagarna fick förlängd svarstid till den 14 september.

Läs Vårdföretagarnas svar

» Länk till remissinstanser och till remissen.

 

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

31 augusti 2020


Länk till remiss

Remiss SOU 2020:19