Frankrikes förslag om lagring av hälsorelaterade personuppgifter

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Kommerskollegiums remiss angående Frankrikes förslag om lagring av hälsorelaterade personuppgifter.

Detta ärende

Status


Svar senast

16 oktober 2017


Länk till remiss

Fransk förslag om lagring av hälsorelaterade personuppgifter.pdf