Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

Vårdföretagarna behandlar remissen.

SOU 2018:77

Detta ärende

Status


Från

Utbildningsdepartementet


Länk till remiss

Remiss

Kontaktperson