Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet

Vårdföretagarna har besvarat remissen

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Ds 2017:9 Dinarienr: S2017/01743/SF.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

17 maj 2017


Länk till remiss

Remiss Ds 2017:9