Förslag till PKU-föreskrifter

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr 4.1-7416/2019

forlsag-till-foreskrift-pku-biobanken

 

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

18 april 2019