Förslag till nya föreskrifter med tillhörande läkarintyg samt förslag till ändring diarienummer 22501/2011

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

14 september 2012


Länk till remiss

Remiss: 22501-2011