Förslag till nya bestämmelser om läkarnas specialiseringstjänstgöring 4.1.1- 27795/2014

Läs remissvaret från Vårdföretagarna, bransch Sjukvård.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

30 september 2014


Länk till remiss

VF_SOSFS_ST_20140617_B.pdf

Kontaktperson