Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

6 februari 2015


Länk till remiss

VF_dödsfall_32083_2014_A.pdf

Kontaktperson