Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr: U2017/00778/UH

Detta ärende

Status


Från

Utbildningsdepartementet


Svar senast

6 september 2017


Länk till remiss

Kontaktperson