Hoppa till innehåll

Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Dnr: 4.1.1-15122/2016

Status
Avstod från att svara

Från
Socialstyrelsen

Svar senast
2 september 2016

Remiss 411-15122-2016.pdf

Kontaktperson