Förslag till ändring i 51 kap. 11 § socialförsäkringsbalken. S2016/03419/FST.

Vårdföretagarna emotsätter sig lagändringsförslaget i sin helhet då förslaget om ändringen av schablonbeloppet under innevarande r är ogenomtänkt och kontraproduktivt samt att en konsekvensanalys av en differentierad assistansersättning helt saknas.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

5 augusti 2016


Länk till remiss

Remiss S2016-03419-FST.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail