Hoppa till innehåll

Förslag till ändring i 51 kap. 11 § social­försäkringsbalken. S2016/03419/FST.

Vårdföretagarna emotsätter sig lagändringsförslaget i sin helhet då förslaget om ändringen av schablonbeloppet under innevarande r är ogenomtänkt och kontraproduktivt samt att en konsekvensanalys av en differentierad assistansersättning helt saknas.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
5 augusti 2016

Remiss S2016-03419-FST.pdf

Kontaktperson