Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

Detta ärende

Status


Från

Läkemedelsverket


Svar senast

23 mars 2015


Länk till remiss

VF_LVFS_2009_20_A.pdf

Kontaktperson