Förslag om upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1989:21) om förebyggande av rabies

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

20 november 2014


Länk till remiss

VF_SOSFS1989_21_rabies79602014_A.pdf