Förslag om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

19 februari 2016


Länk till remiss

SOSFS200930.pdf

Kontaktperson