Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

Diarienummer 22374/2015.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

28 september 2015


Länk till remiss

VF_SOU_2009_28_blodverksamhet_A.pdf

Kontaktperson