Förslag föreskrifter och allmänna råd om villkor för avgiftsfri screening

Vårdföretagarna avstod att besvara remissen

Dnr 4.1-7370/2019

forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-villkor-for-avgiftsfri-screening

 

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

24 april 2019