Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister Dnr 4.1.1-5348/2013

Läs Vårdföretagarnas remissvar

Läs remissen från Socialstyrelsen

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

3 september 2013

Kontaktperson