Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

SOU 2017:87

Detta ärende

Status


Svar senast

21 februari 2018


Länk till remiss

SOU 2017-87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemdel - en balansakt.pdf

Kontaktperson