EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

S/2017/04726/SAM

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

6 november 2017


Länk till remiss