Hoppa till innehåll

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

Promemorian identifierar kunskapsstyrning som en nyckelfråga för att möta kommande utmaningar inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Förslagen syftar till att de statliga myndigheternas kunskapsstyrning ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov som patienter, brukare, professioner och huvudmän har.

Läs remisssvar här.

Status
Besvarad

Svar senast
17 juni 2014

Kontaktperson