Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr: S2017/03877/FS

Detta ärende

Status


Svar senast

31 oktober 2017


Länk till remiss

Kontaktperson