Hoppa till innehåll

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar Dnr: S2017/00117/FS.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
13 april 2017

Remiss Ds 2016:44

Kontaktperson