Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar Dnr: S2017/00117/FS.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

13 april 2017


Länk till remiss

Remiss Ds 2016:44