Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Dnr: S2019/04058/FS

Remissvar SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval

Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primarvård baserad på behov och kontinuitet

Remisslista SOU 2019:42 Digifysiskt vårdval

 

 

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

14 januari 2020


Länk till remiss

SOU 2019:42