Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Ds 2012:36. S2012/6727/FS

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

9 november 2012


Länk till remiss

Remiss: Ds 2012:36.

Kontaktperson