Hoppa till innehåll

Departements­promemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Ds 2012:36. S2012/6727/FS

Status
Avstod från att svara

Från
Socialdepartementet

Svar senast
9 november 2012

Remiss: Ds 2012:36.

Kontaktperson