Hoppa till innehåll

Delbetänkandet Patientlag SOU 2013:2

Bransch Sjukvård besvarade remissen 2013-05-30, läs remissvaret.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
31 maj 2013

Remiss 2013:2

Kontaktperson