Delbetänkandet Patientlag SOU 2013:2

Bransch Sjukvård besvarade remissen 2013-05-30, läs remissvaret.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

31 maj 2013


Länk till remiss

Remiss 2013:2

Kontaktperson