Hoppa till innehåll

Begrepp och termer relaterade till inskrivning, utskrivning, sluten vård, öppen vård och hemsjukvård. Dnr 3875/2012

Status
Avstod från att svara

Från
Socialstyrelsen

Svar senast
21 februari 2012