Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning, SOU 2012:6

 

Läs remissen

Läs remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet