Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner – förslag till myndighetsövergripande handlingsplan Dnr 3.2.43028/2014

Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

16 januari 2015


Länk till remiss

VF_Antibiotika_Dnr_3_2_4302_A.pdf

Kontaktperson