2008:12 om hantering av mänskliga vävnader och celler avsedda för läkemedelstillverkning

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Läkemedelsverket


Svar senast

21 februari 2017


Länk till remiss

Remiss 2008_12.pdf

Kontaktperson