Detta är Bransch Äldreomsorg

I Bransch Äldreomsorg samlar vi det gemensamma näringspolitiska arbetet för och med Vårdföretagarnas medlemsföretag som har verksamhet inom äldreomsorgen. Det handlar om närmare 240 företag som tillsammans har cirka 27 000 årsanställda. Äldreomsorgsföretagen spänner över allt från små till stora företag, från företag med vinstintresse till idéburna verksamheter. Privat äldreomsorg finns i stort sett i hela landet. 

Fotograf Tomas Holm 20110427 76268 1.jpg

Fokus

Arbetet i Bransch Äldreomsorg utgår ifrån Vårdföretagarnas tre fokusområden.

  • Förtroende. Allmänheten, brukare, kommuner och politiska beslutsfattare ska uppfatta den privat drivna äldreomsorgen som samhällsviktig och ha högt förtroende för den. 
  • Kvalitet. Privat driven äldreomsorg ska vara kvalitetsledande och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar. Den privat drivna äldreomsorgen ska gå i bräschen när det gäller att mäta och redovisa kvalitet.
  • Villkoren för vårdföretagandet. Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla vårdgivare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation.

Vad gör vi?

Bransch Äldreomsorg har ambitionen att ständigt vara uppdaterad kring frågor som berör äldreomsorg. Vi driver frågor i medlemmarnas intresse. Det kan handla om vad som är på gång inom politiken och hos myndigheter där vi är engagerade i aktuella utredningar och projekt. Till exempel är Vårdföretagarna utsedd till expert i en statlig utredning med uppdrag att ta fram en kvalitetsplan för äldreomsorgen till mars 2017. Vi tar fram fakta och policyförslag som rör privat driven äldreomsorg. Vi tar kontakt med politiker på riks- och kommunnivå, myndigheter, organisationer och andra aktörer som är viktiga för vårt arbete. Vi deltar vid seminarier och driver opinion i press och sociala medier.

 

Styrelse 2017-2018

Ulf Thörnevik, VD, Föreningen Blomsterfonden, Branschordförande
Ruth Berglund, VD, Strukturrutan
Sakarias Mårdh, VD, A&O Ansvar och Omsorg AB
Helene Odh, Systrarna Odhs hemtjänst AB
Eva Lotta Sandberg, Affärsområdeschef för Äldreomsorg, Humana
Dennis Selsborg, Aleris
Kerstin Stålskog, VD, NorlandiaCare
Ulla Tansen, Affärsområdeschef, Vardaga
Ammy Wehlin, Affärsområdeschef, Attendo Skandinavien
Kayan Utkutug, VD, Eveo AB