Hur står sig privata aktörer vad gäller kvalitet?

Vårdföretagarna tar varje år fram ny – eller analyserar befintlig – statistik om kvalitet inom flera av vården och omsorgens områden. Nedan listas ett antal översiktliga rapporter och genomgångar som jämför hur privata aktörer hävdar sig vad gäller kvalitet.

Patienttoppen 2019

Äldreboendetoppen

LSS-verksamhet

Som alltid hittar du färsk statistik om vård- och omsorgsbranschen i Privat Vårdfakta 2019.