Hur står sig privata aktörer jämfört med offentliga?

Vårdföretagarna tar varje år fram ny – eller analyserar befintlig – statistik om kvalitet inom flera av vården och omsorgens områden. Nedan listas ett antal översiktliga rapporter och genomgångar som jämför hur privata aktörer hävdar sig mot de offentliga vad gäller kvalitet.

Patienttoppen

Äldreboendetoppen

LSS-verksamhet

Som alltid hittar du färsk statistik om vård- och omsorgsbranschen i Privat Vårdfakta 2018.

Det finns ett antal problem och utmaningar i vården och omsorgen som behöver lösas. I Vårdföretagarnas Valmanifest 2018 får du reda på vilka åtgärder vi föreslår.