Hoppa till innehåll
Socialstyrelsens enhetsundersökning av daglig verksamhet och bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (båda LSS-verksamheter) visar att privat drivna verksamheter hävdar sig bättre än kommunal verksamhet i 22 av sammanlagt 24 indikatorer. Ett längre resonemang om detta går att hitta här.

Men Socialstyrelsens enhetsundersökning visar inte bara skillnader mellan kommunal och privat verksamhet på riksnivå. Det går även bryta ner resultatet på länsnivå. Nedan redovisas resultaten på länsnivå. I de län som saknas är antalet privata verksamheter för lågt för att det ska vara meningsfullt att redovisa skillnaderna mellan kommunal och privat verksamhet.

 

Stockholms län

817 enheter i undersökningen, varav 321 privata

Privata bättre: 19 av 24

Privata bättre eller lika bra: 19 av 24

 

Uppsala län

244 enheter i undersökningen, varav 74 privata

Privata bättre: 14 av 24

Privata bättre eller lika bra: 15 av 24

 

Södermanlands län

219 enheter i undersökningen, varav 20 privata

Privata bättre: 21 av 24

Privata bättre eller lika bra: 21 av 24

 

Östergötlands län

278 enheter i undersökningen, varav 52 privata

Privata bättre:21 av 24

Privata bättre eller lika bra: 21 av 24

 

Jönköpings län

186 enheter i undersökningen, varav 17 privata

Privata bättre: 12 av 24

Privata bättre eller lika bra: 13 av 24

 

Kronobergs län

114 enheter i undersökningen, varav 28 privata

Privata bättre: 22 av 24

Privata bättre eller lika bra: 22 av 24

 

Kalmar län

176 enheter i undersökningen, varav 10 privata

Privata bättre: 20 av 24

Privata bättre eller lika bra: 20 av 24

 

Skåne län

602 enheter, varav 45 privata

Privata bättre: 20 av 24

Privata bättre eller lika bra: 21 av 24

 

Hallands län

191 enheter i undersökningen, varav 58 privata

Privata bättre: 16 av 24

Privata bättre eller lika bra: 18 av 24

 

Västra Götalands län

830 enheter i undersökningen, varav 73 privata

Privata bättre: 17 av 24

Privata bättre eller lika bra: 18 av 24

 

Värmlands län

Endast en privat enhet, av totalt 52, inom daglig verksamhet. Därför redovisas enbart resultat för bostad med särskild service.

109 enheter i undersökningen, bostad, varav 6 privata

Privata bättre: 9 av 13

Privata bättre eller lika bra: 10 av 13

 

Örebro län

187 enheter i undersökningen, varav privata 13

Privata bättre: 18 av 24

Privata bättre eller lika bra: 19 av 24

 

Västmanlands län

180 enheter i undersökningen, 27 privata

Privata bättre: 15 av 24

Privata bättre eller lika bra: 16 av 24

 

Gävleborgs län

Endast två privata enheter, av totalt 70, inom daglig verksamhet. Därför redovisas enbart resultat för bostad med särskild service.

109 enheter i undersökningen, bostad, varav 13 privata

Privata bättre: 12 av 13

Privata bättre eller lika bra: 12 av 13

 

Västerbottens län

Endast två privata enheter, av totalt 55, inom daglig verksamhet. Därför redovisas enbart resultat för bostad med särskild service.

108 enheter i undersökningen, bostad, varav 8 privata

Privata bättre: 13 av 13

Privata bättre eller lika bra: 13 av 13