Hoppa till innehåll

Sveriges bästa äldreboenden

Socialstyrelsens Enhets­undersökning är en årlig enkät­undersökning som samlar in data om landets hemtjänstverksamheter och äldreboenden utifrån 27 kvalitetsparametrar.

Vård­företagarna har med hjälp av Sirona Health Solutions analyserat Socialstyrelsens underlag och tagit fram listor över vilka äldreboenden som presterar högst kvalitet i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt de 25 största kommunerna där minst 10% av äldreboendena drivs privat.

I diagrammen används en bedömningsskala 0-100 där resultaten utifrån kvalitetsparametrarna vägs samman. Listorna presenteras i alfabetisk ordning nedan.

Sverige

Privat drivna äldreboenden visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
Med en bedömningsskala 0-100 där resultaten utifrån kvalitetsparametrarna vägs samman,
presterar privat drivna äldreboenden i snitt totalpoängen 73,2. Motsvarande siffra
för offentligt drivna äldreboenden är 53,4.

Topp 30 äldreboenden i de analyserade kommunerna

Botkyrka

Övergripande resultat – Botkyrka
De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Botkyrka drivs 25 procent av äldreboendena i privat regi, 75 procent i offentlig regi.

Eskilstuna

De privat drivna äldreboendena visar ett något lägre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Eskilstuna drivs 12 procent av äldreboendena i privat regi, 88 procent i offentlig regi.

Gävle

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Gävle drivs 29 procent av äldreboendena i privat regi, 71 procent i offentlig regi.

Göteborg

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Göteborg drivs 17 procent av äldreboendena i privat regi, 83 procent i offentlig regi.

Halmstad

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Halmstad drivs 36 procent av äldreboendena i privat regi, 64 procent i offentlig regi.

Haninge

Samtliga enheter i kommunen visar ett klart bättre resultat än rikets genomsnitt.
De privat drivna äldreboendena visar ett något sämre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Haninge drivs 50 procent av äldreboendena i privat regi, 50 procent i offentlig regi.

Helsingborg

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Helsingborg drivs 33 procent av äldreboendena i privat regi, 67 procent i offentlig regi.

Huddinge

De privat drivna äldreboendena visar ett minst lika bra genomsnittligt resultat som de offentliga.
I Huddinge drivs 17 procent av äldreboendena i privat regi, 83 procent i offentlig regi.

Järfälla

De privat drivna äldreboendena visar ett något bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Järfälla drivs 50 procent av äldreboendena i privat regi, 50 procent i offentlig regi.

Karlstad

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Karlstad drivs 11 procent av äldreboendena i privat regi, 89 procent i offentlig regi.

Kristianstad

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Kristianstad drivs 11 procent av äldreboendena i privat regi, 89 procent i offentlig regi.

Kungsbacka

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Kungsbacka drivs 33 procent av äldreboendena i privat regi, 67 procent i offentlig regi.

Linköping

De privat drivna äldreboendena visar ett något sämre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Linköping drivs 67 procent av äldreboendena i privat regi, 33 procent i offentlig regi.

Lund

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Lund drivs 33 procent av äldreboendena i privat regi, 67 procent i offentlig regi.

Malmö

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Malmö drivs 17 procent av äldreboendena i privat regi, 83 procent i offentlig regi.

Mölndal

De privat drivna äldreboendena visar ett något bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Mölndal drivs 22 procent av äldreboendena i privat regi, 78 procent i offentlig regi.

Nacka

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Nacka drivs 60 procent av äldreboendena i privat regi, 40 procent i offentlig regi.

Norrköping

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Norrköping drivs 9 procent av äldreboendena i privat regi, 91 procent i offentlig regi.

Sollentuna

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än rikets genomsnitt.
I Sollentuna drivs 100 procent av äldreboendena i privat regi.

Solna

Samtliga enheter i kommunen visar ett klart bättre resultat än rikets genomsnitt.
De privat drivna äldreboendena visar ett något sämre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Solna drivs 89 procent av äldreboendena i privat regi, 11 procent i offentlig regi.

Stockholm

De privat drivna äldreboendena visar ett något bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Stockholm drivs 71 procent av äldreboendena i privat regi, 29 procent i offentlig regi.

Södertälje

De privat drivna äldreboendena visar ett något bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Södertälje drivs 20 procent av äldreboendena i privat regi, 80 procent i offentlig regi.

Täby

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Täby drivs 89 procent av äldreboendena i privat regi, 11 procent i offentlig regi.

Uppsala

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Uppsala drivs 73 procent av äldreboendena i privat regi, 27 procent i offentlig regi.

Varberg

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Varberg drivs 33 procent av äldreboendena i privat regi, 67 procent i offentlig regi.

Västerås

De privat drivna äldreboendena visar ett något bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Västerås drivs 37 procent av äldreboendena i privat regi, 63 procent i offentlig regi.

Växjö

De privat drivna äldreboendena visar ett något bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Växjö drivs 21 procent av äldreboendena i privat regi, 79 procent i offentlig regi.

Östersund

De privat drivna äldreboendena visar ett klart bättre genomsnittligt resultat än de offentliga.
I Östersund drivs 33 procent av äldreboendena i privat regi, 67 procent i offentlig regi.