Sveriges bästa äldreboenden

Enligt Socialstyrelsens kvalitetsparametrar i Enhets­undersökningen 2017

Socialstyrelsens Enhets­undersökning är en årlig enkät­undersökning som samlar in data om landets hemtjänstverksamheter och äldreboenden utifrån 27 kvalitetsparametrar*.

Vård­företagarna har med hjälp av Sirona Health Solutions analyserat Socialstyrelsens underlag och tagit fram listor över vilka äldreboenden som presterar högst kvalitet i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt de 25 största kommunerna där minst 10% av äldreboendena drivs privat.

I diagrammen används en bedömningsskala 0-100 där resultaten utifrån kvalitetsparametrarna vägs samman. Listorna presenteras i alfabetisk ordning nedan.

 

 

*Här finns mer information om Socialstyrelsens kvalitetsparametrar och datainsamling. Här finns mer information om Sirona Health Solutions analysmetod.