Alla patienter förtjänar valfrihet

Dalarna är sämst och Stockholm är bäst. Lite tillspetsat är det ett av resultaten av den mätning över patienternas valfrihet som vi i Vårdföretagarna har låtit göra.

Under hösten har vi låtit mäta hur långt landstingen är från att ha lika delar privata som offentliga aktörer i vården. Vi har tagit fram ett Valfrihetsindex där 100 står för att hälften av alla aktörer inom ett visst landsting är privata. Valfrihetsindexet baseras på primärvården, samt på mödravårdscentraler och barnavårdscentraler.

Vad som tas med i indexberäkningen är antalet enheter där det är möjligt för invånaren att lista sig. Indexet är således ett mått på just valfriheten; patienternas möjlighet att välja mellan flera vårdaktörer.

Valfrihetsindex visar att de privata aktörerna på många håll har varit relativt duktiga på att etablera sig på marknaden. Genomsnittet för det nationella indexet för primärvården är 63, vilket innebär att det fortfarande är en bit kvar innan hälften av alla vårdgivare är privata, men man har kommit en bit på vägen.

Samtidigt visar indikatorn också på stora regional skillnader. Stockholm har ett index på 126 och Dalarna 18.

Stockholm, som har 125 privata vårdcentraler av totalt 198 stycken vilket ger det högsta indexet. Där har de privata aktörerna alltså mer än hälften av marknaden.

Dalarna har sammanlagt 33 primärvårdcentraler, varav endast 3 är privata, och det ger ett index på 18, vilket är lägst i landet.

Norrbotten är inte mycket bättre. De har 36 primärvårdcentraler, varav 4 är privata, vilket ger ett index på 22.

Skåne har 150 primärvårdcentraler varav 61 är privata, och det ger ett index på 81. Västra Götaland och Halland ligger också bra till.

Dessa siffror speglar givetvis en problematik. Många landsting har inte klarat att erbjuda sina medborgare en valfrihet, där är tillgängligheten i vården fortfarande ett stort problem.

Vi vet av olika utvärderingar att Vårdvalen, där det är fritt för vårdföretag att etablera sig förutsatt de uppfyller grundläggande krav, visar att många nya aktörer tillkommit och att patienternas tillgänglighet till vården avsevärt förbättrats. För att upprätthålla denna förbättrade tillgänglighet är det viktigt att det finns många aktörer i vården att välja mellan. Det är inte minst viktigt i de delar av vårt land där valfriheten för patienterna fortfarande inte är tillfredsställande.

Nu är det upp till landstingen att se till att de kan dra till sig fler privata vårdföretag för att även patienterna i exempelvis Dalarna och Norrbotten ska ha flera vårdaktörer att välja mellan.

Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna

 

Artikeln tidigare publicerad i Sundsvalls Tidning den 12 februari.