78 procent av norrbottningarna vill själva välja vårdgivare

Valfrihet är bra. Bara alla väljer landstingsvård. Det är kontentan av vänsterpartisterna Christina Snell-Lumios och Malin Sandins sågning av enskilt driven vård i Piteå-Tidningen den 27 april.

Men de har knappast något medhåll från medborgarna i Norrbotten. Vårdföretagarnas Vårdindikator mäter återkommande allmänhetens inställning till olika typer av vård. Enligt årets mätning tycker 71 procent av svenskarna att valfrihet i primärvården är bra. I Norrbotten är det hela 78 procent som själva vill välja sin vårdgivare och på det sättet få möjlighet att påverka den egna vården.

Bilden förstärks av att 32 procent av norrbottningarna uppger att de har bytt vårdgivare sedan vårdvalet infördes i länet. Bara Kronobergs län har en högre andel bytare. För riket som helhet är andelen 22 procent. 

Invånarna i Norrbotten har alltså gjort aktiva val och uppskattar valfriheten. Den främsta anledningen är att den fria etableringen och konkurrensen har ökat den kvalitet som patienterna upplever i vården. Även i de offentliga verksamheterna höjs kvaliteten. När vårdgivare som uppfyller grundläggande kvalitetskrav och har tillräcklig kompetens kan etablera sig och konkurera om patienternas förtroende skapas kvalitet och utvecklingskraft. Patienterna och brukarna får ökad valfrihet, personalen får fler arbetsgivare och framför allt får vi mer vård för pengarna.

Det är svårt att förstå hur vänsterpartisterna får detta till ett hot mot både demokratin och målet likvärdig vård. Blir det mindre demokrati när den enskilda patienten får makten att själv välja den vårdgivare hon har störst förtroende för? Minskar likvärdigheten när hennes väninna får möjlighet att göra precis samma val?

Det återstår dock en hel del att göra innan vi kan vara nöjda med valfrihetsreformerna. Det behövs fler alternativ, inte minst i Norrbotten. Det behövs också bättre kvalitetskontroll och kvalitetsredovisning i svensk vård och omsorg. Om patienter och brukare ska kunna dra full nytta av den valfrihet som nu växer fram måste det bli lättare att avgöra vilken vårdgivare som erbjuder bästa kvaliteten. Valfriheten och konkurrensen kommer då att medverka till vi får så bra vård som möjligt för de skattepengar som satsas - oavsett vem som producerar vården.

Därför råder det inget motsatsförhållande mellan vinst och kvalitet, vilket vänsterpartisterna ivrigt hävdar. Tvärt om. Om valfrihet råder kan bara den som levererar kvalitet överleva, växa och generera överskott.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef  Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Piteå-tidningen den 4 maj.