Hoppa till innehåll

Move & Walk räddades kvar – efter starka protester

Move & Walks verksamhet vilar på konduktiv pedagogik, som ursprungligen kommer från Ungern. För 25 år sedan tog Eszter Horváth Tóthné, grundare och vd för Move & Walk pedagogiken till Sverige. Här har hon kunna vidareutveckla pedagogiken, som syftar till att hjälpa personer med motoriska rörelsenedsättningar att bli mer självständiga och klara sig bättre i vardagen.

– Om någon föds eller blir blind eller döv är det lätt att förstå att den personer måste få hjälp att hantera omvärlden. För detta finns specialpedagogik. Föds man med motoriska funktionsnedsättningar behöver man liknande stöd och hjälp för att klara sig så bra som möjligt, men specialpedagogisk kunskap för att ge det stödet finns inte alls på våra svenska universitet. Den akademiska kunskapen finns bara utomlands.

– Att lära sig greppa saker, öppna dörren eller klä på sig är saker alla måste lära sig, men det är extra svårt för en person med motoriska skador. Därför har det vuxit fram ett tvärvetenskapligt arbetssätt, konduktiv pedagogik, som ger barn och vuxna patienter möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga och därmed även delaktigheten i både sitt eget liv och i samhället.

Vård som ger förbättrade möjligheter att klara vardagen

Det är en relativt liten patientgrupp som är målgrupp för Move & Walks intensivträning. Inom ramen för vårdvalet i Stockholm rör det sig årligen om 300–350 barn och vuxna. Men sedan starten 1997 har tusentals fått ovärderlig hjälp av verksamheten, ofta med stora framsteg och förbättrade möjligheter att klara vardagen som följd.

– Det är en liten kostnad för regionen i förhållande till vad man får ut. En enda individ som kan klara fler moment i vardagen själv kan exempelvis innebära att det inte behövs dubbel bemanning för personlig assistans. Det är fantastiskt när föräldrar kommer fram och säger ”det här är första gången mitt barn håller i en docka själv”. Den här kompetensen har jag mycket svårt att se en region bygga upp på egen hand.

Utan analys ville Region Stockholm avveckla vårdvalet

På försommaren 2023 kom chockbeskedet för Move & Walk och deras patienter. Region Stockholms förvaltning meddelade, via e-post, att det fanns ett inriktningsbeslut om att avveckla det vårdval som intensivträningen bedrivs inom.

– Det kom väldigt plötsligt. Jag kunde inte hitta något underlag eller analys bakom beslutet. Ingen dialog som föregick det. Det var chockerande eftersom vi i alla år fått höra vilken unik och viktig verksamhet vi bedriver. Regionen skulle ta över det i egen regi, men ingen kunde svara på hur det skulle gå till eller på vilka grunder beslutet fattats.

Stora protester ledde till omprövning av beslut

Beslutet från Region Stockholm möttes dock inte av tystnad och acceptans. Oppositionspolitiker och riksdagsledamöter, som besökt verksamheten och fått en djupare inblick i vad intensivträning bidrar med, ifrågasatte beslutet. Många uppskattade verksamheten och de starkaste förespråkarna är tidigare och nuvarande patienter, föräldrar och andra anhöriga. Protester arrangerades vid flera tillfällen utanför Landstingshuset i Stockholm under den politiska processens gång, vilket webbtidningen HejaOlika.se löpande rapporterat om.

– De som kommer i kontakt med vår verksamhet blir våra bästa ambassadörer. Patienterna var oerhört tydliga med vilka konsekvenser det skulle få för dem om intensivträningen lades ner. Det är fantastiskt att se ett sådant engagemang!

Protesterna ledde till att styret i Region Stockholm fick ompröva sitt beslut. Eszter Horváth Tóthné berättar att politikerna uppenbarligen inte hade förstått vad verksamheten går ut på. Hon är samtidigt noga med att påtala sin tacksamhet över att de ändå lyssnade, insåg konsekvenserna och backade. Regionstyret har nu lovat att intensivträning – i någon upphandlad form – ska få finnas kvar i Stockholm. För patienterna är det lugnande besked och för Eszter Horváth Tóthné är det ytterligare en bekräftelse på att konduktiv pedagogik behövs.

– Min viktigaste målsättning är att konduktiv pedagogik ska få en mycket starkare plats på de akademiska utbildningarna även i Sverige. Idag finns ingen utbildning som inriktar sig på motoriska funktionsnedsättningar. Det vill jag förändra. Vi behöver bygga upp mer kompetens och konduktiv pedagogik har en viktig roll att spela i fler delar av vården.