Hoppa till innehåll
Brukare och assistent utomhus

LSS-partiet Liberalerna – så kan ni rädda LSS 

Liberaler, från kampen för allmän och lika rösträtt till införandet av pappamånader och LSS har individens frihet varit en röd tråd för ert parti. I regeringsställning har ni nu möjlighet att framtidssäkra frihetsreformen, som idag tyvärr urholkats på flera områden, vilket ni som parti ju också uppmärksammat i förslaget kring ett ”LSS 2.0” (Altinget 22/11 2023).

Vi har fem konkreta förslag som Liberalerna borde ta sin utgångspunkt i nu när man i regeringsställning har möjligheten.  

1 Ge rimliga ekonomiska förutsättningar inom personlig assistans 

Schablonersättningen för personlig assistans har under många år understigit kollektivavtalad löneutveckling och den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. I många kommuner krävs stora underskottsbidrag för att täcka upp mellanskillnaden mellan vad staten betalar ut i ersättning till kommunen och de kostnader kommunen i praktiken har. Privata företag och ideella organisationer har inte samma möjlighet. De börjar närma sig gränsen för när det överhuvudtaget är möjligt att bedriva assistans. Nu krävs både en kortsiktig höjning och en långsiktigt hållbar schablonersättning som räknas upp genom en indexering. 

2 Se över direktiven till Försäkringskassan  

Med stor majoritet infördes en ny lag 2023. ”Stärkt rätt till personlig assistans”. I förlängningen var tanken att det skulle möjliggöra för flera tusen personer med funktionsnedsättning och stora behov att få rätt till personlig assistans. Mycket litet har dock hänt. Bara här i Värmland har antalet personer med rätt till personlig assistans minskat med cirka 15 procent sedan 2015 (480 brukare 2015 – 415 2023). Detta trots att befolkningen i övrigt ökat. Behoven finns där, individerna finns där. Försäkringskassan måste ges tydliga direktiv att följa de politiska beslut som tagits. 

3 Minska risken för välfärdskriminalitet 

Det ska inte finnas oseriösa eller kriminella aktörer i assistansen. Vårdföretagarna har genom åren lagt fram en lång rad konkreta förslag. Nu är hög tid för regeringen att agera. 

4 Stoppa hemtagningarna inom LSS 

Respekten för individens självbestämmande, som är tydligt fastslagen i LSS, måste genomsyra varje beslut. Hemtagningar måste ske med individens bästa i fokus och långsiktighet i besluten. Det är inte värdigt att kommuner flyttar runt människor med målet att göra kortsiktiga besparingar.  

5 Behåll daglig verksamhet vid övergång till arbete eller studier 

Idag varierar det mellan landets kommuner hur länge en deltagare får behålla en placering i daglig verksamhet när man går vidare till arbete eller studier. Vårdföretagarnas medlemsföretag ser tydligt att möjligheten att behålla daglig verksamhet i upp till tolv månader gör det lättare för individen att våga pröva ett arbete eller en utbildning. När daglig verksamhet kan finnas kvar som ett stöd vågar fler gå vidare, vilket minskar risken för att man stannar kvar onödigt länge i daglig verksamhet. Med ett socialt skyddsnät vågar fler testa sina vingar. 

LSS-partiet Liberalerna, ta chansen och värna individens frihet. Säkra LSS för framtiden.