Hoppa till innehåll
Magnus Olivesten, vd och verksamhetschef för Hermelinens vårdcentraler

”Stoltheten för arbetet måste återupprättas”

Säg ”Hermelinen” i Luleå så vet alla vad du pratar om. Träning, friskvård, företagshälsovård, primärvård och specialistvård ingår i det Norrbottenbaserade företagets utbud. Magnus Olivesten, vd och verksamhetschef för Hermelinens vårdcentraler, berättar för Vårdföretagarna om ledarskapets betydelse, rekryteringsstrategin och att erbjuda en tillgänglig vård när avstånden är långa.

– Jag skulle egentligen köra ambulans, men halkade in i primärvården, säger Magnus Olivesten, utbildad sjuksköterska och vd och verksamhetschef för Hermelinens vårdcentraler.

Ett fungerande lagbygge och tänka igenom ledarskapsfrågor

Det har gått tre år sedan Magnus rekryterades till Hermelinen för att vara med och starta upp företagets vårdcentral i Luleå. Företaget är känt bland Luleåborna, inte minst genom gymverksamheten där 4 000 har löst träningskort. Magnus bakgrund som utövare och ledare i idrottsrörelsen lyser flera gånger igenom i intervjun. Både i form av sportreferenser och tydliga, mätbara målsättningar.

– Jag är en sportnörd som hållit på mycket med lagidrott. Det finns många gemensamma nämnare med arbetslivet, där det i lika stor utsträckning handlar om att få till ett fungerande lagbygge och tänka igenom ledarskapsfrågor. Vi försöker att dra nytta av att vi är en liten organisation och ge våra medarbetare mandat och ansvar. Det måste vara möjligt att påverka och förändra, det vill jag som ledare uppmuntra till. Jag anställer inte den med längst CV, utan den som vill göra saker annorlunda och forma arbetsplatsen. Här är alla lika viktiga.

Jag anställer inte den med längst CV, utan den som vill göra saker annorlunda och forma arbetsplatsen. Här är alla lika viktiga.

Magnus Olivesten, vd och verksamhetschef för Hermelinens vårdcentraler

Magnus pratar vidare om att lyfta stoltheten över det viktiga jobb som utförs varje dag.

– Jag tycker att det skrivs så mycket negativt och man är generellt dålig på att berätta om riktigt bra verksamheter och medarbetare. Den negativiteten kan sätta sig i fikarummen. Min känsla är att folk inte är tillräckligt stolta över sitt jobb och det man bidrar med. Stoltheten måste återupprättas.

Målsättning: självförsörjande på färdiga specialister

Hermelinen öppnade nyligen ytterligare en vårdcentral, i Sävast strax söder om Boden. Flera företag har etablerat sig i området, där H2 Green Steel är den mest omtalade. Det har fört med sig en viss inflyttning som kräver att även annan infrastruktur byggs ut – däribland primärvård. På kort tid har närmare 2 000 listat sig på vårdcentralen. Att rekrytera medarbetare, särskilt läkare, är ofta ett stort problem, inte minst utanför städerna. Magnus berättar om en långsiktig strategi som ger resultat.

– Vi satsar mycket på våra ST-läkare, för även om alla inte blir kvar kan vi lämna ett bestående intryck. Om man får riktigt bra handledning, arbetsmiljö, trivs och känner att man utvecklas vill många stanna eller återvända. Målsättningen är att därigenom vara självförsörjande på färdiga specialister. Sen tror jag att jag har någon typ av informellt världsrekord i antal genomförda intervjuer. När anställda trivs sprider det sig, så vi brukar ha ett högt söktryck till de flesta tjänster.

Om man får riktigt bra handledning, arbetsmiljö, trivs och känner att man utvecklas vill många stanna eller återvända.

Magnus Olivesten, vd och verksamhetschef för Hermelinens vårdcentraler

En viktig del i arbetet är att driva den digitala utvecklingen framåt

Privata vårdgivare utgör en relativt liten andel av sjukvården i Norrbotten. Inom primärvården står regionens köp från privata aktörer för ungefär 13 procent av de totala kostnaderna. Inom den somatiska specialistvården är motsvarande siffra försvinnande liten, runt en procent. Magnus Olivesten tror att det finns stor potential för företaget att vara med och bidra till att fler norrbottningar får en närmare och snabbare tillgång till vård. En viktig del i arbetet är att driva den digitala utvecklingen framåt.

– Vi har valt en annan plattform än regionen och jobbar målmedvetet för att de som kan ska ha kontakt med oss digitalt. Det blir mycket mer effektivt än att sjuksköterskorna ska sitta i telefon, jaga minuter och göra misslyckade uppringningsförsök när någon sitter hos frisören. Nu har vi lyckats komma upp i 60 procent digitala kontakter och satsar på att nå 75 procent i år. Vi har 100 procent tillgänglighet sedan två år tillbaka.

Goda möjligheter att utveckla och utvidga i Norrbotten

Magnus beskriver hur relationerna till politikerna i Region Norrbotten utvecklats över tid, i synnerhet när företaget växer och blivit en viktig del av att möta behoven.

– Jag tycker att vi har en bra dialog och de är mer lyhörda idag än för några år sedan. Det är klart att det alltid finns frågor där vi önskar förbättringar och annorlunda synsätt. Men de lyssnar på oss och är nyfikna på våra arbetssätt och hur vi ser på arbetsmiljöfrågor.

Hermelinen ser goda möjligheter att utveckla och utvidga till fler orter i Norrbotten och närliggande regioner.

– Vi har mycket spännande på gång och om tio år tror jag att vi finns på betydligt fler platser. Norrbotten och norra Sverige är intressant för oss. Här kan vi bygga vidare och fortsätta jobba hårt men klokt.